Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPSODIST, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. rhap-)
Etymologi
[jfr t. o. eng. rhapsodist, fr. rapsodiste; till (RAPSOD o.) RAPSODI]
(†)
1) rapsod. Rhapsodisterne, som nu söngo andra Skalders sånger, jämte det at de diktade sådana sjelfve. LittT 1796, s. 147. Norrmann Eschenbg 1: 38 (1817). särsk. i utvidgad anv., nedsättande, om skald som imiterar l. plagierar flera författare l. dyl., kompilator. Thorild (SVS) 3: 228 (1792).
2) författare som skriver osammanhängande l. rafsar samman disparata element. Pfeiffer (1837). WoJ (1891).
3) komponist som saknar förmåga att till ett helt sammanfoga sina kompositoriska idéer. Drake Gollmick 79 (1842).

 

Spalt R 315 band 21, 1956

Webbansvarig