Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPSODI rap1sωdi4, äv. -so-, r. l. f.; best. -n l. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. rh-. -i 1784 osv. -ie 17351799. -ier, pl. 1617 osv.)
Etymologi
[jfr t. rhapsodie, eng. rhapsody, fr. rapsodie, lat. rhapsodia; av gr. ῥαψῳδία, samhörigt med ῥαψῳδός (se RAPSOD)]
1) (i fackspr., mera tillf.) recitativiskt föredrag av en rapsod; av en rapsod föredraget skaldestycke l. dyl.; äv. abstraktare: diktkonst som omfattar dylika värk. Andersson (1845). (Cavallin o.) Lysander 106 (1861). Den attiska rapsodien. Montelin VLittH 1: 83 (1930). jfr (†): Grekernas vokalmusik .. dessa smaklösa Rhapsodier. JournLTh. 1812, nr 100, s. 1.
2) (i fackspr.) var o. en av de ”sånger” vari de homeriska dikterna äro indelade; äv. allmännare: lösryckt stycke av en större dikt, var o. en av ett antal inbördes mer l. mindre fristående dikter l. avdelningar i ett värk. Wulf Köppen 2: 82 (1799). Första Rhapsodien af Iliaden. Tegnér (WB) 2: 290 (1812). I diktsamlingen .. finner man en rad .. rapsodier över ämnen ur vår äldre historia. Kihlman NordProf. 378 (1920). (Gösta Berlings saga skulle) kunna kallas ett prosaepos i trettiosex rapsodier. Alving SvLittH 3: 182 (1932).
3) litterärt alster som utgör en samling l. sammanställning av mer l. mindre löst hopfogade (o. stundom delvis disparata) mindre stycken; osystematisk litterär framställning (jfr b); dikt utan bestämd strofindelning. ÄSvBiogr. 1—6: 74 (1617). (Jag) vill nu ända denna min rapsodie, med en berättelse, om en gammal vis Man. Kling Spect. Oo 3 a (1735). (Boken) är mera en rhapsodi af caracterteckningar, än en sammanhängande berättelse. JournSvL 1799, s. 361. (Boken har) undertiteln .. En europeisk rapsodi. SvD(A) 1935, nr 319, s. 11. särsk.
a) bildl. Emedan .. alla våra förstånds-kunskaper voro en blott rhapsodie. Lutteman Schulze 156 (1799). Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 304 (1900).
b) (†) nedsättande, om osammanhängande l. virrigt (l. ovederhäftigt) aktstycke, skrift med sammanrafsat innehåll, mischmasch. DA 1771, nr 52, s. 2. (Kellgrens) Cynthia — som jag skall bevisa vara en .. rhapsodi, full af fel och osvenska. Thorild Gransk. 1784, 1: 64. Haltlösa Rapsodier, fulla med subjectiva åsigter. Hammarsköld SvVitt. 2: 43 (1819). ALGeijer (1841) i Solnedg. 1: 55. Dalin (1855).
4) mus. tonstycke som består av lösryckta melodidelar (icke av fullständiga melodier); (konstform som omfattar) till ett helt stycke löst hopfogade melodier (särsk. folkmelodier) utan tematisk bearbetning; tonstycke av fri gestaltning (vanl. för orkester); instrumental fantasi. Hon spelade Ungersk rapsodi nr 1 av Liszt. Norman MusUpps. 172 (1884, 1888). Moberg TonkHVäst. 2: 139 (1935).

 

Spalt R 313 band 21, 1956

Webbansvarig