Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPSAT (ra`psat l(äs) rappsāt Weste; ràppsatt Dalin), r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(rab- 17971815. rap- 17471915. -saet 1759. -sat 17471915 (: Rapsatpiparen). -satt 1847)
Etymologi
[av lt. rapsaat, rapsad, sannol. av holl. raapzaad, av mnl. raepsaet, urspr. om frö av rybs, av rape, raep, rova m. m. (av lat. rapa, rapum; jfr ROVA), o. saet, frö m. m. (se SÅDOR). — Jfr RAPS, sbst.1, RAPUNKEL]
(†) raps (se RAPS, sbst.1 1); äv. (koll.): rapsfrö. Rapsat hade Herr Alström låtit så på en åker til Oljeslageri. Linné Vg. 132 (1747). (Sex) kappar Rapsat sås på et tunnelands åkerfält. Dens. Sk. 190 (1751). Juhlin-Dannfelt 328 (1886). Uppl. 2: 56 (1903; om förh. på 1700-talet). jfr: Utlänningarnas Kohlsad und Rapsad. Linné Gothl. 240 (1745). — jfr KÅL-, ROV-, VINTER-RAPSAT.
Ssgr (†): A: RAPSAT-FRÖ, n. (-sat- 18181889. -sats- 17511776) rapsfrö. Linné Sk. 191 (1751). AB 1845, nr 238, s. 4. Björkman (1889).
-GLANSBAGGE. entomol. rapsbagge. 1Brehm III. 2: 15 (1876).
-JORDLOPPA. entomol. rapsjordloppa. 1Brehm III. 2: 39 (1876).
-KÅL. bot. kålraps. Liljeblad Fl. 280 (1798). Dahlbom Insekt. 299 (1837). 2NF (1915).
-MASK; pl. -ar. sädesbroddflyets larv, som angriper ung raps. Dahlbom Insekt. 198 (1837). Arrhenius Jordbr. 2: 213 (1860).
-OLJA, r. l. f. rapsolja; äv. om rovolja. Rothof 390 (1762). Rapsat-Olja att bränna i Lampor. VexjöBl. 1831, nr 44, s. 4. Nisbeth (1870).
-PIPARE, m. l. r. entomol. in sekten Evergestis extimalis Scop.; jfr pipare, sbst.2, raps-mott. 1Brehm III. 2: 105 (1876). 2NF (1915).
-PLANTERING. (-sat- 17731859. -sats- 17511756) rapsodling. Linné Sk. 190 (1751). (Agardh o.) Ljungberg III. 3: 274 (1859).
-SÅGARE, m. l. r. entomol. = raps-bladstekel. Dahlbom Insekt. 298 (1837).
-VISSLING, m. l. r. entomol. rapsfjäril. Dahlbom Insekt. 158 (1837).
-VÄXT. (-sat- 1843. -sats- 1756) raps. Carleson Hush. 600 (1756). Boheman ÅrsbVetA 1843—44, s. 22.
B: RAPSATS-FRÖ, se A.
-PLANTAGE. konkret: rapsodling; jfr plantage 1 b. Borde icke Skåne genom vidare förökande af Rapsats-plantager, förse Riket med rof-olja. VetAH 1751, s. 320.
-PLANTERING, se A.
-SÅNING. sådd av raps. Carleson Hush. 600 (1756).
-VÄXT, se A.

 

Spalt R 312 band 21, 1956

Webbansvarig