Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPS, sbst.3, n.; best. -et.
Etymologi
[möjl. etymologiskt identiskt med RAPS, sbst.2; jfr dock äv. RAPS OM RAPS]
(†) av oreda präglad brådska, tillfälle då man har bråttom l. då det är stökigt o. d. Det brefwet kom rätt som wij skulle bryta opp, och har i det rapset blifwit förlagt. KKD 6: 24 (1707).

 

Spalt R 312 band 21, 1956

Webbansvarig