Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPPEN, sbst.
Ordformer
(rapen c. 1645. rappen c. 17301848)
Etymologi
[av t. rappe, rappen, av mht. rappe, rapfe, hudutslag, skorv, skabb, motsv. mnl. rappe, skorv, holl. dial. rap, sårskorpa; jfr fht. rapfen, ärra sig, bilda en skorpa. — Jfr RAPPA, v.2]
(†) hästsjukdomen rasp (se RASP, sbst.3). IErici Colerus 2: 342 (c. 1645). Rappen har sitt förnämsta säte omkring knät af bakföttren. .. De delar, som af Rappen blifva angripne, synas svullna. Bure Häst. 65 (1825). Dannström Hering 177 (1848).

 

Spalt R 296 band 21, 1956

Webbansvarig