Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPPELL rapäl4, r. l. m.; best. -en; pl. (tillf.) -er.
Ordformer
(rap- 17471901. rapp- 1723 osv. -el 17231864. -ell 1737 osv.)
Etymologi
[jfr t. rappell; av fr. rappel, vbalsbst. till rappeller (se RAPPELLERA)]
1) om hemkallelse av diplomat som tjänstgör i främmande land, förr äv. av präst som tjänstgjorde utom hemlandet l. av officer vid stridande armé o. d.; jfr RAPPELLERA 1 b. 2RARP 2: 458 (1723). Nödvändigheten af Ambassadeurens rappell. HSH 14: 261 (1737). Wallquist EcclSaml. 1—4: 383 (1784; i fråga om präst). (Han) mottog .. rappell från ambassadsekreterarebefattningen. Forssell i 3SAH 3: 69 (1888). Han begärde enträget rappell men fick nöja sig med en tjenstledighet på 1 1/2 år. Odhner G3 2: 353 (1896). HT 1930, s. 259. särsk. (†) konkretare, om skrivelse rörande sådan hemkallelse; särsk.: rappellbrev. Den rappel Vi Eder redan tilsändt hafva. HSH 9: 304 (1743). Fersen HistSkr. 1: 105 (c. 1790; i fråga om officerare).
2) (†) mil. = FÖR-GADDRING 2; äv. i fråga om återsamling av (fästnings)fångar efter slutat arbete; särsk. i uttr. slå rappell; jfr RAPPELLERA 2. Holmberg 2: 569 (1795). Efter slutadt arbete .. slås rappell, då Fångarne .. återvända till Fängelset. SPF 1829, s. 535 (på Sveaborg). Östergren (1935).
Ssgr (till 1): RAPPELL-BREV. [jfr fr. lettre de rappel] skrivelse rörande sitt hemkallande som diplomatiskt sändebud å sin regerings vägnar vid avresan överlämnar till statschefen i det land där han är ackrediterad; ofta i pl.; motsatt: kreditivbrev. MoB 9: 73 (1796). I går .. aflemnade Gref Hamilton sine RappellBref till Kung Christian IX. — I dag står hans afsked i Posttidningen. HT 1947, s. 63 (1864). SFS 1925, s. 1018.
-STAT. (om ä. förh.) (löne)stat för rappellerade diplomater. KansliH 1: 226 (1935).
-TRAKTAMENTE. (om ä. förh.) traktamente på rappellstat. KansliH 1: 227 (1935).

 

Spalt R 295 band 21, 1956

Webbansvarig