Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPP, sbst.1, m.
Etymologi
[sannol. till RAPPA, v.4; jfr ä. d. rap, girig, rapfugl, rovfågel]
(enst., †) om girig l. snål o. hänsynslös person. Som skulle .. kiörckioherden Hr Larss .. wara en sådan rapp och nidingh emot dhe fattige, och icke wela dhem något godt meddela. VDAkt. 1675, nr 184.

 

Spalt R 286 band 21, 1956

Webbansvarig