Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPOUSE, sbst.
Etymologi
[sidoform till RABUS (se d. o. 2); jfr t. rapuse. — Jfr RAMBUSA]
(†)
1) benämning på ett kortspel där man blandade lika många kortlekar som det fanns spelare o. därefter delade ut 52 kort till varje spelare, som skulle söka att fortast möjligt placera dem i högar i löpande följd. Lundequist KonstSpel. 3: 76 (1849).
2) det kort som i det under 1 angivna spelet lades sist i en hög, varigm denna blev full; äv. om hela högen. Lundequist KonstSpel. 3: 78 (1849).

 

Spalt R 286 band 21, 1956

Webbansvarig