Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAPID rapi4d, adj. -are; n. o. adv. (föga br.) -itt -it4 (Hygiea 1897, 1: 460 (: rapidt), Östergren (1935)), äv. -it -i4t (SAOF (1916), Östergren (1935))
Ordformer
(förr äv. -ide)
Etymologi
[jfr t. o. eng. rapid, fr. rapide; av lat. rapidus, hastig, eg.: roffande, rovgirig, vild, till rapere (se RAPTUS)]
1) (numera knappast br.) om flod: som har hastigt l. våldsamt strömmande vatten, strid. RARP 6: 311 (1658). Strömer, som äro .. rapide, så snart det rägnar. SvBrIt. 1: 31 (c. 1700). Ekbohrn (1904).
2) (numera bl. tillf., särsk. med prägel av fackspr.) allmännare: snabb, hastig. Pfeiffer (1837). Efter rapid nedkomst från saetern lägga vi oss .. på sängen. Edholm SvunnD 202 (1854). De rapida framsteg .. (människan) gör. Rein Psyk. 2: 116 (1891). En elakartad lungsjukdom med rapidt förlopp. Hygiea 1897, 1: 460. Lundström Sjöfr. 54 (1929). särsk. bildl., om litterär framställning, stil, handling i skådespel o. d.: medryckande, livlig. JournLTh. 1811, s. 1175. Stylen är liflig och rapid. Tegnér (WB) 4: 271 (1823).
Ssgr (till 2; vanl. i fackspr.): RAPID-FÖRSTORING. (†) fotogr. fotografisk förstoring utförd enl. en viss under 1800-talets sista del förekommande, för dåtida förhållanden snabb o. billig metod. GHT 1892, nr 243 A, s. 3. Porträtt- och rapidförstoringar. KatalIndUtstSthm 1897, s. 19. GHT 1898, nr 263 A, s. 3.
-KOPIERA. jfr -tryck. Globen 1925, s. 27.
-KOPIERING. jfr -tryck.
Ssg (i fackspr.): rapidkopierings-metod(en). (Vid) rapidkopieringsmetoden .. lägges (originalet) i en kopieram med bildytan mot en zinkplåt, försedd med en ljuskänslig hinna. Globen 1925, s. 26.
-LOK. järnv. elektriskt lok (expresstågslok) med mycket hög maximihastighet. SDS 1953, nr 304, s. 5.
-PANNA. tekn. (urspr. tillvärkarens varunamn för ett slags) fristående ångpanna med horisontella tuber o. rökgasuttag från en horisontellt utskjutande panngavel. SD 1892, nr 336, s. 8.
-STÅL. (numera föga br.) metall. snabbstål. 2NF 32: 1005 (1921). 2SvUppslB 26: 805 (1953).
-TRYCK. litografisk reproduktion (av ritningar, kartor o. d.) gm direkt positiv kopiering på tryckplåt. Globen 1925, s. 25.
-TÅG. järnv. tåg med rapidlok; expresståg. Östergren (cit. fr. 1931; om franskt expresståg). SDS 1953, nr 304, s. 5. Därs. 1955, nr 156, s. 7.
-UPPTAGNING~020. fotogr. kinematografisk upptagning av rörliga bilder under användande av hög bildfrekvens. 3NF 11: 734 (1929).
-ÅNGPANNA~020. tekn. = -panna. 2UB 2: 574 (1901).
Avledn.: RAPIDITET1004 l. 0104, r. l. f. (-ité 1756. -itet 1837 osv.) [jfr t. rapidität, eng. rapidity, fr. rapidité samt lat. rapiditas (gen. -tātis), stridhet] (numera bl. med prägel av fackspr., mera tillf.) till 2: hastighet, snabbhet. HSH 23: 149 (1756). Den rapiditet, hvarmed Europas kultur nu framgår. Snellman Stat. 32 (1842). Framkallarens rapiditet. HantvB I. 7: 65 (1939; i fråga om fotografier). särsk. bildl., i fråga om framställning i tal l. skrift: egenskapen att vara medryckande, stilistisk livlighet o. d. En livlighet i framställningen, en rapiditet, som ej är vanlig hos Tyskar. Tegnér (WB) 8: 627 (1839). Geijer GustPpr 1: 470 (1843). OoB 1932, s. 453.

 

Spalt R 283 band 21, 1956

Webbansvarig