Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAMBOUR raŋbω4r, äv. med mer l. mindre fr. uttal, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. rambure; av fr. rambour, efter namnet på den fr. orten RAMBURES]
(i sht om ä. l. utländska förh.) trädg. namn på en äppelsort. Till Sverge voro Rambourer komna redan före midten af 1700-talet. Eneroth Pom. 2: 49 (1866). Rambourer äro mycket stora, grofköttiga (äpplen), ofta grant färgade. 2NF 33: 1243 (1922).
Ssgr (i sht om ä. l. utländska förh.; trädg.): RAMBOUR-, förr äv. RAMBOURS-RENETT. (-bour-) ett slags renett. Dahl Pom. 1: 164 (1929).
-ÄPPLE. (-bour- 1904. -bours- 1815) Rambours Äpplen, kallas en skön sort franska äpplen från Orleans. Synnerberg (1815).

 

Spalt R 207 band 21, 1956

Webbansvarig