Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAMASSERA, v. -ade.
Ordformer
(-asera 1708. -assera 16951904)
Etymologi
[av fr. ramasser, av re- (se RE-) o. amasser, till masse, massa, samling (se MASSA, sbst.2). — Jfr RAMS, sbst.2]
(†) samla l. rafsa ihop, återsamla; äv. med indirekt refl. obj. Örnhielm hade ramasserat een stoor hoop saaker. Schück VittA 3: 269 (i handl. fr. 1695). Fijenden ramaserade sig öfwer 15,000 man. KKD 1: 333 (1708). Ekbohrn (1904).

 

Spalt R 207 band 21, 1956

Webbansvarig