Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAJOLERA raj1ole4ra l. -ωl-, i Sveal. äv. -e3ra2, äv. RIGOLERA rig1– l. ri1-, förr äv. RIOLERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (Trozelius Rosensten 171 (1752) osv.), -NING (†, Rosensten Skog. 42 (1737)).
Ordformer
(rajol- (ray-) 1752 osv. rejoll- 1808. rigol- 1915 osv. riol- 17371775)
Etymologi
[sannol. bildat (med tillägg till stammen av ändelsen -era) till lt. rajolen, ri(j)olen, rigolen, regolen l. till (det sannol. från lt. l. holl. lånade) t. rajolen, riolen, reolen, rigolen; jfr (det sannol. från lt. l. t. lånade) d. reole, riole, rajole; sannol. av holl. riolen, djupgräva (jord), i ä. holl. äv.: gräva fåror; jfr äv. holl. rioleeren, förse med avlopp(srör); till holl. riool, mnl. riole (se RAJOL-); jfr äv. fr. rigoler, gräva fåror l. diken, dika, äv.: rajolera, av ffr. rigoler, rensa upp (dike) o. d., sammanhörande med ffr. rigol(e), regol (se RAJOL-)]
(i fackspr., i sht lant. o. trädg.) bearbeta l. luckra (jord o. d.) gm djupgrävning (varvid arbetet utföres så, att man till minst två spadsticks djup uppgräver den ena fåran l. remsan jord efter den andra o. därvid lägger det översta uppgrävda jordlagret underst i den föregående fåran o. det understa överst l. endast placerar det översta jordlagret i den föregående fåran, medan det understa bl. omgräves) l. gm djupplöjning (med vanlig plog två gånger i samma fåra l. med rajolplog l. med plog o. alvluckrare o. d.), djupgräva l. djupplöja (jord o. d.); äv. abs. Rosensten Skog. 42 (1737). (Jag) lät .. upgräfva och rajolera et stycke land af lerblandad mylla. VetAH 1755, s. 125. Låter man .. (årdret) med aftagne fösor eller öron följa efter en plog, så luckrar det jorden väl. Detta kallas att rajolera. Weckström Landth. 407 (1850). Hösten före planteringen (av korgpil) rajoleras jorden med spade till 40 à 50 cm. djup. LAHT 1888, s. 371. SvUppslB (1935).
Ssgr (lant.): A (†): RAJOLER-JÄRN. (rioler-) järnredskap avsett för rajolering. (Det) fordras nödvändigt, at med et rioler-jern eller en hacka, mullen lossas och omröres kring rofvornes rötter under det de växa. Gadd Landtsk. 2: 395 (1775).
B: RAJOLERINGS-BILL. (föga br.) på plog för djupplöjning: bill som bearbetar jorden i den av plogkroppen upplöjda fåran. Nathorst LandtbrSk. 85 (1896).
-PLOG. (mera tillf.) rajolplog. WoJ (1891).

 

Spalt R 131 band 21, 1956

Webbansvarig