Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAJD raj4d, r. l. f.; best. -en; pl. -er32; l. (mindre br.) RAJDO raj4do l. RAJRO raj4ro, r.; best. -n; pl. -r; l. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) RAJA raj3a2, sbst.6, r. l. f.; best. -an; pl. -or; förr äv. RAJDA, sbst.; pl. -ar.
Ordformer
(raida 1833. raido 17471910. raija 18241833. rajd (rai(j)d) 1750 (: Raid eller Renlas förare), c. 1830 (: raider, pl.), 1894 osv. rajro 1905)
Etymologi
[av lap. raido, raidā, rair(u)o, sannol. lånat av ett urnord. raiðō, föreliggande bl. a. i fnor. o. isl. reið, ritt m. m., fsv. redh, ritt (se RED, sbst.1); med avs. på formen raja jfr sv. dial. raj, raaj, möjl. delvis av svenskt urspr. o. etymologiskt identiskt med RED, sbst.1 (se närmare Dahlstedt SvVilhMål. 1: 207 f. (1950)). — Jfr RAJDIA]
om rad av efter varandra bundna renar med ackjor l. slädar l. med klövjebördor (särsk. brukad vid lapparnas flyttning för transport av deras bohag o. d.), stundom äv. om sådan rad av renar utan ackjor osv.; äv. sammanfattande, om flera sammanhörande sådana rader av renar; äv. (i sht i ssgn KLÖVJE-RAJD) om på liknande sätt ordnad rad av hästar med klövjebördor. Högström Lapm. 110 (1747). Pehr Andersson Styr gick främst och ledde en raija .. dernäst de öfrige manspersonerne äfven med Raijor. Læstadius 2Journ. 349 (1833). Sista lasset i hvarje rajd innehåller stänger till kåtan och en kolsvart tältväf, den sothöljda kåtaduken. Bore Lappfolk 6 (1902). (De båda lapparna) kom från Norge med var sin raid lösrenar. Nordström Kåt. 189 (1916). Hela vårt flyttningståg, bestående av sju olika grupper eller mindre rajder, det kallades också en rajd. Haglund Lappl. 56 (1934). jfr: 29 juli gjordes försök med klövjerajder (med hästar) i fjällen. TurKal. 1926, s. 34. — jfr REN-RAJD.
Ssgr: RAJD- l. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) RAJ-FLYTTNING. (rajd-) flyttning med rajd. SFS 1919, s. 3023.
-FÖRARE. (rajd-) (numera bl. mera tillf.) = -ledare. HFinLappm. 4: 394 (1750).
-FÖRING. (raj- 1830) (numera bl. mera tillf.) jfr -förare, -ledare. Læstadius 2Journ. 510 (i handl. fr. 1830).
-LEDARE. (rajd-) person som leder en rajd (särsk. gm att leda ledrenen i band efter sig). Nordström Kåt. 87 (1916).
-REN, m. l. r. (raj- 1830. rajd- c. 1850 osv.) ren i en rajd. Læstadius 2Journ. 508 (i handl. fr. 1830).
-SLÄDE. (rajd-) släde i en rajd. SkrHVSamfU XXVIII. 3: 114 (c. 1927).
-VÄG. (rajd-) väg som användes vid rajdflyttning. SFS 1919, s. 3024.

 

Spalt R 129 band 21, 1956

Webbansvarig