Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAGNEMÖRKER, n.; best. -mörkret.
Etymologi
[jfr ä. d. ragnemørck (d. ragnamørk(e)); efter isl. ragna røkkr (se RAGNARÖK)]
(†) = RAGNARÖK 1. Om Fimbul vinter ok Ragnemörkret. Göransson Edda 88 (1746; isl. orig.: Fra .. Ragnaraukri).

 

Spalt R 125 band 21, 1956

Webbansvarig