Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAGG- rag3~.
Etymologi
[av eng. rag, trasa, lump (se RAGG, sbst.1)]
i ssgr betecknande maskiner o. d. använda vid tillvärkning av papper(smassa).
Ssgr (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.): RAGG-DUST, r. l. m.; best. -en. [efter eng. rag-duster; senare leden vbalsbst. till dust, v., damma av, befria från damm, till dust, sbst., damm, stoft, etymologiskt identiskt med dust, sbst.1; jfr eng. rag-dust, fint sönderdelade partiklar av lump] (†) maskin vari sönderriven lump befriades från damm o. smuts o. vars viktigaste del utgjordes av en trumma av gles metallduk vari en med pinnar l. taggar besatt axel roterade. UB 1: 447 (1873). 2UB 8: 260 (1900).
-KAR. kar vari massan avtappades från ”raggmaskin”. SvPappersT 1923, s. 157 (om förh. på 1870- o. 1880-talen).
-MASKIN. [efter eng. rag engine, holländare] maskin för malning av vedflis vid pappersmassetillvärkning, till konstruktionen överensstämmande med en halvtygsholländare. SvPappersT 1923, s. 156 (om förh. på 1870-talet).
Ssg: raggmaskin-hus. (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) maskinhus för ”raggmaskiner”. SvPappersT 1923, s. 156 (om förh. på 1870-talet).

 

Spalt R 118 band 21, 1956

Webbansvarig