Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAFFINATION raf1inaʃω4n, äv. -atʃ-, l. 0104, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. rafin-)
Etymologi
[jfr t. raffination; vbalsbst. till RAFFINERA]
(numera föga br.) motsv. RAFFINERA 1 a: raffinering; anträffat bl. ss. förled i ssgr.
Ssgr (i sht i fackspr., numera föga br.): RAFFINATIONS-INDUSTRI. raffineringsindustri. BtRiksdP 1905, I. 1: nr 76, s. 21, 28.
-KOSTNAD. raffineringskostnad. SD(L) 1905, nr 82, s. 3.
-SKYDD. raffinadskydd. LAHT 1905, s. 251.
-STEN. metall. gm raffinering av koncentrationssten i härd l. flamugn l. bessemerkonverter erhållen produkt, väsentligen bestående av sulfid(er) av (koppar o.) nickel. JernkA 1894, s. 56. Törnstrand Metall. 63 (1927).
-VÄRDE. [jfr t. raffinationswert] raffineringsvärde. TT 1874, s. 261.
-VÄRK, n. raffineringsvärk. JernkA 1894, s. 57 (för raffinering av skärsten vid nickelframställning). Råoljan .. ledes genom långa rör av smidesjärn till raffinationsverken. Bolin OrgKem. 35 (1925).

 

Spalt R 92 band 21, 1956

Webbansvarig