Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAFANI, r. l. f.
Ordformer
(äv. raph-, rhaph-)
Etymologi
[jfr t. r(h)aphanie, eng. raphania, fr. raphanie; av nylat. raphania, tidigast använt av Linné (De raphania (1763)) o. bildat till lat. raphanus, rättika, av gr. ῥάφανος, kål, rättika; jfr gr. ῥαφανίς, rättika; sannol. besläktat med lat. rapum, rapa, rova, fht. ruoba, rova, mlt. rōve (se ROVA); sjukdomen ansågs av Linné bero på förtäring av frön från åkerrättika, som växte bland säden]
(†) med. förgiftning framkallad gm förtäring av mjöldryga, ergotism; jfr DRAG-SJUKA, KRAMP-SJUKA 2. Ilmoni Sjukd. 1: 220 (1846). Tholander Ordl. (c. 1875).

 

Spalt R 87 band 21, 1956

Webbansvarig