Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAFAELISK raf1ae4lisk (fyrstavigt), äv. ra1-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. raff-, raph-, -aë-)
Etymologi
[jfr t. raffaelisch samt eng. raphaelesque, fr. raphaëlesque, it. raffaelesco; till RAFAEL (se RAFAELS-)]
som har avseende på l. som målats (l. framställts) av Rafael; som påminner om Rafaels målningar l. som visar likhet med Rafaels stil l. manér. Atterbom Minn. 283 (1818). Eichhorn KonstH 136 (1881).

 

Spalt R 86 band 21, 1956

Webbansvarig