Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RADEMAKERI ra1dema1keri4 l. rad1-, l. -mak1-, n.; best. -et l. -t.
Etymologi
[till namnet på den livländske industrimannen R. Rademacher († 1668), som anlade ett antal hantvärkssmedjor i Eskilstuna]
(förr) om det av R. Rademacher grundlagda manufakturvärket i Eskilstuna; äv. om hantvärksmässigt finsmide utövat vid detta manufakturvärk. Rademakeriet i Eskilstuna, hvarunder sorterar det? 2RARP 2: 303 (1723). Av rademakeriets produkter ha i varje fall knivarna nått internationell berömmelse. Dædalus 1942, s. 48.

 

Spalt R 55 band 21, 1956

Webbansvarig