Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RABYT, m.
Etymologi
[av oklart urspr.; jfr dock mnl. rabot, rabat, fridstörare, plågoande, demon, tumult m. m. (sannol. åtm. delvis av romanskt urspr.; jfr ffr. rabot, gräl, tvist)]
(†) ett slags okvädinsord. Din gamble Rabyt, packa digh vth / Och sitt icke här, din fylle stut! Asteropherus 56 (1609).

 

Spalt R 18 band 21, 1956

Webbansvarig