Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RABIES ra4bies, r. l. f.
Etymologi
[jfr t. o. eng. rabies; av lat. rabies, raseri, galenskap. — Jfr RABIAT, RABULIST]
den framförallt hos hundar (o. av hundar bitna djur l. människor) förekommande sjukdomen vattuskräck. BerMedicinalvRik. 1769, s. 150. Wirgin Häls. 3: 60 (1933). — särsk. i bild l. bildl. Morbror .. är som en hund under inflytande av den rabies mammas ord mäkta giva honom. Strindberg TjqvS 4: 140 (1876). Hedberg (1946; boktitel).
Ssgr: RABIES-GIFT, n. FörhLäkS 1876, s. 169.
-IMMUNISERING. med. Wirgin Häls. 3: 61 (1933).
-SMITTA, r. l. f. Tigerstedt MedUtv. 2: 181 (1923).
-SMITTAD, p. adj. Henricsson Hund. 110 (1923).
-SMITTÄMNE~020. LfF 1910, s. 210.
-VACCINERING. HeimdFolkskr. 38: 23 (1896).

 

Spalt R 15 band 21, 1956

Webbansvarig