Publicerad 1955   Lämna synpunkter
RABBOXE rab3~ωk2se, m. l. r.; best. -en; förr äv. RAPOX l. REBOX l. RÄPÖXE, m.
Ordformer
(rabboxe 17531910. rapox c. 1545. rapoxe 1799. rappoxe 17791857. rebox 1542. repugx 1542. räpöxe 1537)
Etymologi
[sv. dial. (Norrl., Finl.) rabboks(e) (ofta med tonvikt på andra stavelsen), rapoks(e), räpuks m. m., siklöja, småsik; av fin. (dial.) rapos (gen. rapoksen), rääpys (gen. rääpyksen), samhörigt med ry. (dial.) rjapuška, rjapu(k)sa, ripuksa m. m., siklöja; formellt anslutet till OXE]
(om förh. i vissa trakter, numera föga br.) fisken Coregonus albula Lin., siklöja; äv. koll. BtFinlH 3: 74 (1537). Rabb-oxe, Smäling, fås endast i djupare sjöar, up åt fjällkanten. VetAH 1753, s. 196. Ekman NorrlJakt 308 (1910).

 

Spalt R 14 band 21, 1955

Webbansvarig