Publicerad 1955   Lämna synpunkter
RABATT rabat4, sbst.1, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(rabat 17441859. rabatt 1651 osv. rabbatt 16351756)
Etymologi
[jfr d. rabat, holl. rabat, nedvikt kant, fals, rabatt m. m., t. rabatte; ytterst av fr. rabat, fällkrage m. m., till rabattre, slå l. vika ned m. m. — Jfr RABATTERA, v.1]
1) (†) uppslag på klädesplagg (kring hals l. på ärmar); ett slags (nedvikt) krage. SthmStadsord. 1: 39 (1635). Möller (1807). Ekbohrn (1868).
2) samling av prydnadsväxter (i sht blomsterväxter) på en vanl. långsträckt, tämligen smal jordbädd (ofta i kanten av en gräsmatta o. d.); stundom äv. enbart om jordbädden; förr äv. om häck av buskar (äv. jordremsa med l. utan växter) som omger ett trädgårdsland l. dyl. Rensa, vattna rabatterna. Mollet Lustg. E 3 a (1651). 2ne rabater med åthskillige blomster. ÅgerupArk. Syneprot. 1744. Qvarteren (i trädgården) infattas på alla fyra sidorna med rabatter, d. v. s. listor, .. 2 alnar breda ifrån gångens kant. Lundström Trädg. 1: 13 (1831). Rabatt .. (dvs.) en skuren buskhäck i en trädgård, som omger eller innesluter ett land eller en säng. Pfeiffer (1837). Att prydnadsväxterna planteras .. på .. jordremsor, kallade rabatter. HbTrädg. 8: 89 (1884). Johnson Kommentar 126 (1929). jfr ASTER-, BEGONIE-, BLOM-, BLOMSTER-, KROKUS-RABATT m. fl. särsk. bildl.
a) om mustasch, i ssgn TANGO-RABATT.
b) i annan anv. En hel rabatt av barhalsade damer. Hedin Front. 543 (1915). Carlsson 4711 76 (1921).
3) [jfr motsv. anv. i d.] (†) om trävärk som omramar ngt. (Golvbräder av gran) till rabater i hufvud- och flygelbyggnaden. TByggn. 1859, s. 17 (bet. oviss).
4) (om ä. förh.) vap. Rabatt .. (kallas) det tunna jern, som på en del Gevärs Lås står upp bakom Pannan närmast Hanen, för att bättre samla gnistorna till antändningen (osv.). KrigVAH 1811—15, s. 170. Dalin (1855). jfr Alm Eldhandv. 1: 218 (1933).
Ssgr (till 2): RABATT-GALLER. trädg. (järn)-galler avsett att placeras intill (o. skydda) en rabatt. SvSlöjdFT 1924, s. 5.
-JÄRN, sbst.1 (sbst.2 se sp. 11). trädg. jfr -galler. BoupptVäxjö 1900.
-OMFATTNING~020. trädg. konkret; jfr -galler. SvSlöjdFT 1924, s. 3.
-PERENN, r. trädg. perenn rabattväxt. Buergel Goodwin LKat. 69 (1928).
-PLANTERING. särsk. skogsv. plantering av skogsträdsplantor på jordbäddar (uppkastade i det område där plantorna skola växa upp till träd). Björkman Skogssk. 196 (1868). Cnattingius (1877, 1894).
-ROS, r. trädg. särsk. i uttr. småblommig rabattros, om polyantros. HantvB I. 3: 130 (1935).
-VÄXT. trädg. växt av det slag som brukar l. är lämpat att odlas i rabatter. Berzelius Res. 183 (1819).

 

Spalt R 7 band 21, 1955

Webbansvarig