Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PÖRSA, v.3
Etymologi
[sv. dial. porsa till, brista i häftigt skratt m. m.; sannol. av ljudhärmande urspr.; möjl. uppkommet gm metates av ett prussa, prossa, bildat på samma sätt som l. besläktat med PRUSTA, v. (jfr sv. dial. prusta, brista i gapskratt, nysa). Anm. Hit böra sannol. föras ett l. flera av de under PORSA, v.2, anförda språkproven (med bet.: skratta undertryckt resp.: fnysa l. fräsa av vrede o. d.)]
(†) brista i skratt, skratta undertryckt o. skrockande l. fnissande, skratta dämpat, småskratta. (Eng.) Chuckle, .. (sv.) pörssa, små-skratta, (lat.) prorumpere in cachinnos. Serenius G 2 a (1734, 1757).

 

Spalt P 3123 band 21, 1955

Webbansvarig