Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PÖPLERA, v. -ade. vbalsbst. -ING (se avledn.).
Ordformer
(peubl- 1790. peupl- 1680 (: peupleringen) 1904)
Etymologi
[jfr t. peuplieren; av fr. peupler, till peuple, folk (se PÖBEL)]
(†) befolka; särsk. ss. p. pf. i adjektivisk anv., pregnant: folkrik. 2RA 2: 104 (1727). Månne desse Bergslager .. varit så peuplerade, som de nu äro, om der aldrig varit någre Bergverck upbragte. NoraskogArk. 6: 60 (1768). Att söka peublera .. landet. HT 1916, s. 126 (1790). 2VittAH 6: 10 (1800). Ekbohrn (1904).
Avledn.: PÖPLERING, f. (peu-) (†) befolkande (av ett område). At förmedelst .. Irländske peupleringen, Engelandz .. styrckio .. är förswagad worden. Brask Pufendorf Hist. 169 (1680).

 

Spalt P 3123 band 21, 1955

Webbansvarig