Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PÄRS pær4s, r. l. m.; best. -en; pl. -er32 (Palmfelt Vitt. 367 (c. 1740) osv.) l. -ar (Runius (SVS) 1: 289 (1713) osv.).
Ordformer
(ofta skrivet pers)
Etymologi
[fsv. pärs (i ssgn vinpärs); jfr d. perse; av mlt. perse, parse, motsv. mnl. perse, parse, holl. pers; vbalsbst. till PÄRSA, etymologiskt identiskt med PRESS, sbst.1]
1) (†) motsv. PÄRSA 1: pressning, tryck, press (se PRESS, sbst.1 1); särsk. i uttr. lägga ngt under pärs, utsätta ngt för pressning l. press. Düben Boileau Skald. 10 (1721). Schulthess (1885). särsk. i uttr. knipa ngt i pärs, knipa l. klämma ihop ngt. Sätt in på Apothek din vers. / Der gör han samma gagn, som piller, / Och kniper tarmarna i pers. Wallenberg (SVS) 1: 30 (1763).
2) (†) konkret, motsv. PÄRSA 1: redskap l. inrättning för pressning, press(maskin). VarRerV 39 (1538). Cavallin (1876).
3) (numera föga br.) skrädd. motsv. PÄRSA 1 b, om resultatet av pressning av tyg l. klädesplagg o. d., = PRESS, sbst.1 1 c. Sahlstedt (1773). Östergren (1935).
4) i utvidgad l. bildl. anv. av 1 o. 2, om ngt som utövar ett psykiskt tryck på ngn l. innebär l. medför en psykisk belastning l. påfrestning för ngn; svårt l. hårt prov, (svår) prövning, eldprov, svårt problem; särsk. i sådana uttr. som utstå (förr äv. stå ut l. stå) en (svår l. hård o. d.) pärs; jfr PÄRSA 2, PRESS, sbst.1 1 d ε. Rondeletius 22 (1614). Vi hafve i dag ståt ut vår perss, i det vi tagit et ömt afsked af våre vördade vänner härstädes. Björnståhl Resa 2: 157 (1773). MCramær (c. 1847) hos Schöldström Skämt. 37 (: står). Konvalescent efter en nyss genomgången pers af dysenteri. Kongo 2: 36 (1888). Dagens underhusdebatt i kolfrågan blir en svår pers för regeringen. GHT 1947, nr 31, s. 8. jfr ANN(AN)DAGS-PÄRS. särsk. i utvidgad anv.
a) (†) (hårt) slag. (Sv.) han fick sig en pers så att han hade nog, (eng.) he got a stroke that settled him. Björkman (1889).
b) (†) om person som vållar ngn svårigheter l. bekymmer o. d. Förr, i Petrarcas tid Du (dvs. Laura) bebodde / helt visst ett palais, du hans fröjd och hans pärss. Unge Rappe 14 (1835).
5) [sannol. ombildning av uttr. gråta en vers, i anslutning till 4] (numera knappast br.) i uttr. gråta en (liten) pärs, gråta en skvätt, gråta en (liten) vers. Agrell Sthm 39 (1892). (Hon) satte sig .. ned och grät en liten pärs. Fahlcrantz Kyrkoh. 155 (1907).

 

Spalt P 3111 band 21, 1955

Webbansvarig