Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PÄRLA, v.2; vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(pe-)
Etymologi
[jfr sv. dial. perla, intr.: klia, småsticka; sannol. ljudmålande bildning, med mer l. mindre direkt anslutning till sådana ord som PILLA, v., PILLRA, PIRRA, v.2]
(†) lätt beröra l. stryka (med handen l. fingret) l. dyl. (Barnmorskan) hielper neder slutet (av livmodern) med hufwudet vthi bäckenet, i thet hon småningom rörer fingren, och sålunda med thetta fingrens perlande förhindrar: at slutet får ey präszas emot ryggbenet. Hoorn Siphra 67 (1715). Schenberg (1739).

 

Spalt P 3099 band 21, 1955

Webbansvarig