Publicerad 1955   Lämna synpunkter
ssgr (forts.; jfr anm. sp. 2716):
PÅ-VISNINGSBAR, se på-visa avledn.
(I 24 c δ δ’, III 5) -VITA, v. (numera föga br.) tillvita (ngn ngt), lägga (ngn ngt) till last, beskylla (ngn) för (ngt). RARP 4: 447 (1650). Halfvarsson Ljunga 1: 56 (1923).
(I 24 c ε, III 5) -VITTNA. [fsv. pavitna] (†) gm vittnesmål lägga (ngn ngt) till last l. intyga (ngt ofördelaktigt o. d.) om (ngn); jfr på-tyga. BtFinlH 2: 180 (1565). Ei heller har något olofligt umgänge blifvit .. af andra .. dem påvitnat. VDAkt. 1790, nr 492. jfr: Kom .. för rätta Erich Suenss[on] och wartt på withnett, att han hade slagitt Ambiörnn Trulssonn med en stenn på ssin åker. VadstÄTb. 137 (1588); jfr på I 30 c.

 

Spalt P 3001 band 21, 1955

Webbansvarig