Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PÅVIS, sbst.; anträffat bl. i pl. -er.
Etymologi
[av holl. pauwies, i de holländska besittningarna i Amerika uppkommen bildning till pauw, påfågel, av mnl. pau, pa(u)we, motsv. mlt. pawe, pauwe (se PÅFÅGEL)]
(†) hönsfågel tillhörande det amerikanska fågelsläktet Crax Lin., av vars arter somliga i viss mån påminna om påfåglar, hockohöns. ABäck (1754) hos Fries 2Linné 2: 310.

 

Spalt P 2999 band 21, 1955

Webbansvarig