Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PYROLA py4rola, äv. -rω-, r. l. f.; best. -an; pl. -or, i sht förr äv. -er (äv. att hänföra till sg. pyrol; Visb. 3: 143 (1651), Östergren (1935; sällsynt)); förr äv. PYROL, sbst.1 (sbst.2 se sp. 2543), r. l. f.; best. -en (Strindberg Fagerv. 108 (1902)) l. -n (SvBot. nr 311 (1807)); pl. -er (se ovan).
Ordformer
(piroler, pl. 16511906. pyrol 18041819. pyrola 1642 (möjl. latin), 1798 osv. pyroler, pl. 18041935. pyrolen, sg. best. 1902. pyroln, sg. best. 1807. pyrula 1578 (möjl. latin))
Etymologi
[jfr t. pyrola, pirole, eng. pyrola, pirole, pyrol(e), fr. pyrole, pirole; av mlat. pyrola, pirola, diminutivbildning till mlat. pyrus, lat. pirus, päronträd (se PÄRON); bladen hos vissa arter ha en viss likhet med päronträdets]
i sht bot. växt tillhörande släktet Pyrola Lin. av familjen Pyrolaceæ, vintergröna; särsk. om arten Pyrola rotundifolia Lin., vintergröna. Pyrula thz är wintergrön. BOlavi 192 a (1578; möjl. latin). Visb. 3: 143 (1651). Den hvita Pyrolen / Blandar sig in som orangeblomman i brudens krona. Strindberg Fagerv. 108 (1902). Djupt där granaten plöjt / har pyrolan klockan höjt. Ferlin Goggl. 126 (1938). — jfr RUND-, RYL-, VINTER-PYROLA. — särsk. (†) bot. i vissa uttr.
a) enblommig pyrola, P. uniflora Lin., ögonljus, med ensam blomma. SvBot. nr 176 (1804). Dybeck Runa 1842—43, 1: 9.
b) ensidig pyrola, P. secunda Lin., björkvintergröna, med blommorna i ensidig klase. SvBot. nr 566 (1819).
c) grönblommig pyrola, P. chloranta Sw., grönblommig vintergröna, med grön- l. gulaktig krona. SvBot. nr 453 (1812). Liljeblad Fl. 215 (1816).
d) klockblommig pyrola, P. media Sw., klockvintergröna, med klocklik krona. SvBot. nr 311 (1807). Liljeblad Fl. 215 (1816).
e) mindre pyrola, P. minor Lin., småvintergröna. SvBot. nr 311 (1807). Därs. nr 550 (1818).
f) rundbladig pyrola, P. rotundifolia Lin., vintergröna, med rundade blad. SvBot. nr 304 (1807).
g) småblommig pyrola, P. minor Lin., småvintergröna. Liljeblad Fl. 215 (1816).
Ssgr: A (†): PYROL-ART, -SLÄKTE(T), se B.
B: PYROLA-ART. (pyrol- 1807. pyrola- 1812 osv.) bot. jfr art 8 a α. SvBot. nr 304 (1807).
-DOFT.
-SLÄKTE(T). (pyrol- 1804. pyrola- 1804 osv.) bot. släktet Pyrola Lin. VetAH 1804, s. 258.
C (†): PYROLE-ROT. rot av pyrola(art); förr med medicinsk användning. Månsson Åderlåt. 109 (1642).
-ÖRT. pyrola, vintergröna. Månsson Åderlåt. 110 (1642).

 

Spalt P 2541 band 21, 1955

Webbansvarig