Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PYRIDIN pyr1idi4n l. py1-, n. l. r.; best. -et l. -en.
Etymologi
[jfr t. pyridin, eng. o. fr. pyridine; till gr. πῦρ, eld (jfr PYRO-), med den i kemiska benämningar vanliga ändelsen -idin]
kem. färglös, flyktig heterocyklisk bas framställd gm destillation av stenkolstjära l. benolja o. dyl. o. använd bl. a. för denaturering av sprit. Keyser Kemien 3: 365 (1876). Bolin OrgKem. 68 (1925).
Ssg (kem.): PYRIDIN-DENATURERAD, p. adj. om sprit. HantvB I. 1: 80 (1934).

 

Spalt P 2537 band 21, 1955

Webbansvarig