Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRÅS, sbst.1, n.
Etymologi
[möjl. av mlt. bras, m., t. bras, pras, m., vbalsbst. till brassen, prassen, larma, rumla, svira (se BRASSA, v.3)]
(†) gästabud; bildl.; jfr GILLE 2 b. När the Danske kome på Alingzååhs, / Ther bleff för them ett mechtigh Pråås, / Men thet war icke för theres beste (utan deras här blev slagen). Hund E14 216 (1605).

 

Spalt P 2228 band 20, 1954

Webbansvarig