Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRYTANEUM pryt1ane4um l. 1032, n.; i best. anv. utan slutartikel; pl. -eer; äv. PRYTANEION pryt1anäj4on l. 1032; n.; i best. anv. utan slutartikel.
Ordformer
(-eion 1891 osv. -eum 1803 osv.)
Etymologi
[jfr t. prytaneum, prytaneion, eng. prytaneum, fr. prytanée, lat. prytaneum; av gr. πρυτανεῖον, till πρύτανις (se PRYTAN)]
1) hist. offentlig byggnad i vissa grekiska städer i vilken prytanerna sammanträdde; särsk. om den byggnad i Aten där prytanerna (o. andra förtjänta män) erhöllo förplägnad på statens bekostnad. Lindberg AntLex. 2: 635 (1803). Bland ruinerna (på Thasos) märkes ett prytaneion från 5:e årh. f. Kr., sedermera ombyggdt. 2NF 38: 829 (1926).
2) (numera bl. ngn gg i vitter stil) i utvidgad anv. av 1, i vissa uttr. som beteckna förhållandet att staten tilldelar förtjänta män (i sht författare) understöd. (Sedan) vill jag i anseende till mina förtjenster i lärdom och vitterhet, söka ett rum i det Svenska Prytaneum. Sjöberg (SVS) 1: 159 (1821; ironiskt, om fattighuset). (Leopold) bad, att denne Blom .. måtte befordras till ledamot af nummerlotteridirektionen — den tiden, tyckes det, de vittres prytaneion. 2Saml. 12: 98 (1891).

 

Spalt P 2215 band 20, 1954

Webbansvarig