Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRYSSKISTA l. PRYSSEKISTA, f.; pl. -or (TullbSthm 1539, s. 70 b) l. -er (TullbSthm 1539, s. 44 b).
Ordformer
(prydz- (-ÿ-) 15541567. pryss- 1539. prysse- 1539. — Se vidare KISTA, sbst.)
Etymologi
[till PRYSS l. PRYSSE, preussare (se PREUSSARE), o. KISTA, sbst.]
(†) eg.: preussisk kista; sannol. äv. om kista av viss (för de preussiska kistorna kännetecknande) konstruktion; jfr PREUSSISK 1 d. (Två) sma pryss kyster medh faatt och brødiskar. TullbSthm 1539, s. 44 b. 2SthmTb. 3: 337 (1567).

 

Spalt P 2215 band 20, 1954

Webbansvarig