Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROVIDENTIALISM prω1vidän1tsialis4m l. prωv1– l. prå1– l. prov1-, äv. 010104, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[till stammen i lat. providentia (se PROVIDENS)]
(i fackspr., föga br.) försynstro. PT 1895, nr 81 A, s. 3. Därs. 1904, nr 156, s. 3.

 

Spalt P 2158 band 20, 1954

Webbansvarig