Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROPALERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. propalieren, eng. propale; av lat. propalare, offentliggöra; till propalam, adv., offentligt; av pro- (se PRO-, prefix1) o. palam, adv., öppet, offentligt, till samma ieur. rot som föreligger i FALA, FÄLT m. fl.]
(†) offentliggöra (ngt), offentligt förkunna; röja, avslöja. BtHforsH 1: 111 (1647). Hr Carl Falkenberg propalerar om låhnen, dhet som böhr vara hemligit. RARP 14: 187 (1683). Swedberg Schibb. 292 (1716).

 

Spalt P 2049 band 20, 1954

Webbansvarig