Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROPAGERA prω1page4ra l. prå1– l. prωp1– l. prop1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr PROPAGATION.
Etymologi
[jfr t. propagieren, ä. eng. propage, fr. propager; av lat. propagare, fortplanta (gm skott l. stickling), förlänga, utbreda, sprida; av ovisst urspr. — Jfr PROPPA, v.2]
1) (i fackspr.) i fråga om växter o. djur: fortplanta (se d. o. 1 o. 2).
a) med avs. på växt; särsk. dels: uppdraga nya exemplar av (en växt), dels refl., om växt: fortplanta sig; äv. ss. vbalsbst. -ing (ofta anslutet till den reflexiva anv.), numera nästan bl. i fråga om vegetativ fortplantning (gm skott, sticklingar o. d.). Kalm Resa 1: 376 (1753). Ingen växt är lättare att propagera än pilqvistar. Linné Bref I. 6: 22 (1765). Sernander SkandVeget. 311 (1901; refl.). Vegetativ propagering. BotN 1922, s. 133.
b) med avs. på djur; särsk. refl.: fortplanta sig; förr äv. i uttr. propagera sin släkt, föröka sitt släkte, föröka sig. Om våren komma .. (bofinkarna) flocktals igen, till att propagera sin slägt. Linné FörelDjurr. 141 (1748). Djuren .. födas, utvecklas, propagera sig. Adelsköld Dagsv. 1: 230 (1899).
2) (i fackspr.) i fråga om odling av jästceller; i ssgn PROPAGERINGS-APPARAT.
3) (†) inplanta (ngt i ngns sinne); jfr FORT-PLANTA 1 c. Schroderus Os. III. 1: 321 (1635).
4) (†) föra (ngt) vidare; fortplanta (en rörelse); överföra (ngt till annan plats o. d.); utbreda l. sprida l. utvidga (ngt); äv. refl. Schroderus Dict. 227 (c. 1635). SvBrIt. 1: 10 (1697). Oljan är en flytande kropp som icke starkt propagerar (dvs. leder) Electriciteten. VetAH 1758, s. 274. Ljuset propagerades successivt. Melanderhjelm Astr. 1: 95 (1795). (Upploppen) propagera sig som ett febertillstånd af .. smittsam natur öfver land och vatten. Wingård Minn. 8: 85 (1848). — särsk. i fråga om överförande av egenskaper från den ena generationen till den andra. Själens egenskaper propageras lika som anletsdragen. Järta 1: 32 (1799).
5) (i fackspr.) intr., med saksubj.: utbreda sig, sprida sig; vidga sig, tillväxa. Linné FörelDjurr. 57 (1748). Om såret .. visar tendens att propagera. Löwegren Oftalm. 252 (1923). Världskrig och klasskamp rida de svallvågor, som ringlikt propagera från de djupare liggande oroskällorna. Frosterus Jord. 32 (1930).
6) söka utbreda l. sprida (en åsikt l. lära o. d.); i tal l. skrift värka för att ngt skall antagas l. användas l. köpas o. d.; göra propaganda för (ngt); ofta intr., i uttr. propagera för ngt, göra propaganda l. reklam för ngt. TT 1880, s. 41. Som undervisningsspråk användes .. hindi, vilket .. mer och mer propageras som ett enhetsspråk för Indien. Forell Ceylon 257 (1929). Propagera för grundlig yrkesutbildning. SvD(A) 1933, nr 16, s. 8. Han upphörde aldrig att propagera Wagner för sina närmaste. Peterson Hasselskog 97 (1948).
Ssg (2): PROPAGERINGS-APPARAT. brygg. apparat för odling av jästceller. Patent nr 2873, s. 1 (1890).

 

Spalt P 2048 band 20, 1954

Webbansvarig