Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROKURIST prω1kɯris4t l. prωk1– l. prå1– l. prok1-, l. -ur-, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -cur-)
Etymologi
[jfr dan. o. t. prokurist; till PROKURA l. PROKURERA]
handel. person som av innehavaren av en (vanl. i handelsregistret införd) firma gm prokura befullmäktigats att handla på hans vägnar i allt som hör till firmans rörelse samt att teckna firman. SFS 1872, nr 66, s. 4. Gustaf Svan har antagits till prokurist för firman Ernst C. Stavenow. PT 1912, nr 210 B, s. 1.

 

Spalt P 2016 band 20, 1954

Webbansvarig