Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROFYLAKTISK -ak4tisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. proph-, -act-)
Etymologi
[jfr t. prophylaktisch, eng. prophylactic, fr. prophylactique, nylat. prophylacticus; av gr. προφυλακτικός, till προφυλάσσειν, hålla vakt framför, skydda för, av προ– (se PRO-, prefix1) o. φυλάσσειν, bevaka, vaka]
1) med. om läkemedel l. behandling o. d.: förebyggande l. skyddande mot (en viss) sjukdom l. mot (visst slags) smitta. TLäk. 1832, s. 44. Den svenska .. gymnastiken eger .. betydelse såsom profylaktiskt medel vid flertalet bröstsjukdomar. Wide MedGymn. 194 (1896). De profylaktiska och kurativa institutionerna såsom led i tuberkuloskampen. Hygiea 1913, s. 292. SFS 1937, s. 1183.
2) i utvidgad l. bildl. anv.: förebyggande, preventiv. Hedin Tal 2: 601 (1897; om krig). SvD(B) 1943, nr 303, s. 4.

 

Spalt P 1986 band 20, 1954

Webbansvarig