Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROFYLAKTIKUM prω1fylak4tikum l. prå1– l. prωf1– l. prof1-, äv. 10302, äv. PROFYLAKTIKON -ak4tikon osv., n.; best. -et, i best. anv. dock vanl. utan slutart.; pl. -ika -ika, äv. —02.
Ordformer
(förr äv. proph-, -act-)
Etymologi
[jfr t. prophylacticum, ä. eng. prophylacticon, nylat. prophylacticum; av gr. προφυλακτικόν, n. av προφυλακτικός, adj. (se PROFYLAKTISK)]
med. läkemedel som användes för att förebygga sjukdom, profylaktiskt medel. Andersson (1857).

 

Spalt P 1986 band 20, 1954

Webbansvarig