Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROFLUVIUM, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[jfr eng. profluvium; av lat. profluvium, till profluere, flyta fram, av pro- (se PRO-, prefix1) o. fluere (se FLUIDUM)]
(†) med. flytning (se d. o. 3). TLäk. 1833, s. 342. Tholander Ordl. (c. 1875). Ekbohrn (1904).

 

Spalt P 1983 band 20, 1954

Webbansvarig