Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROFITERLIG prω1fite4rlig l. prå1– l. prωf1– l. prof1-, i Sveal. äv. -e3rlig2, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(-ligit, n. sg. 15611690)
Etymologi
[y. fsv. profiterlig; jfr (ä.) d. profiterlig; avledn. av PROFITERA, v.3]
(numera föga br.) fördelaktig, nyttig; inbringande, lukrativ; förr äv. med indirekt obj. E14R 1561, 1: 211 a. Det som wårt K. Fädernesland gagneligt och profiterligt wore. Hiärne 2Anl. 26 (1702). En profiterlig handel. Ahrenberg Infall 225 (1908).

 

Spalt P 1983 band 20, 1954

Webbansvarig