Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROFANISK, adj.
Ordformer
(proph-)
Etymologi
[jfr ä. t. profanisch; till PROFAN]
(†) profan (se d. o. 1). När nu Dottren haffwer lärdt läsa, skal henne ingalunda tilstädjas, at läsa Prophaniske .. och onyttighe Böker. Schroderus Albert. 1: 32 (1638). Prophaniske historjer, .. som ingen gemenskaap haffuer medh den helige skrifft. VDAkt. 1678, nr 250.

 

Spalt P 1959 band 20, 1954

Webbansvarig