Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROFANISERA prωfan1ise4ra l. pro-, äv. -fa1-, l. 10040, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[till PROFAN, analogiskt efter verb på -isera (jfr t. ex. HUMANISERA); jfr ffr. profaniser]
(mindre br.) profanera (ngt). Josephson Tessin 2: 131 (1931). Det har .. varit vanligt att tala om att vi genomlevat en tid av sekularisering och profanisering, en period av avkristning. SvTeolKv. 1937, s. 8.

 

Spalt P 1959 band 20, 1954

Webbansvarig