Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRODERA, v.
Etymologi
[av lat. prodere, framräcka, röja, av pro- (se PRO-, prefix1) o. dare, ge (jfr DATIV, sbst.1, DATUM)]
(†) röja, förråda, visa. Prodera sin animositet. Schück VittA 3: 391 (i handl. fr. 1685).

 

Spalt P 1944 band 20, 1954

Webbansvarig