Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROCENTA prωsän4ta, äv. pro-, l. 032 (prosä`nnta Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE; -ARE (se d. o.); jfr PROCENTERI (se avledn.).
Etymologi
[till PROCENT a α]
(ngt vard.) ta oskälig ränta vid utlåning av pängar, bedriva ocker, ockra. Envallsson Procent. 82 (1786). Procenta med sina penningar. 3SAH XL. 2: 170 (1833). Nog är det sant, att han sugit och pinat, / procentat och pantat. Fröding NDikt. 46 (1894). Siwertz Eld. 130 (1916). Anm. Starkt vard. användes i sht förr stundom kortformen prosa prω3sa2, v. -ade. Lindahl SvMill. 4: 221 (1900).
Avledn.: PROCENTARE, se d. o.
PROCENTERI0104, n. (ngt vard.) ocker (vid utlåning av pängar); bedrivande av lånerörelse med utlåning mot ockerränta. Envallsson Procent. 52 (1786). En riksdaler är en riksdaler, äfven om den är vunnen med procenteri. Palmær Eldbr. 111 (1854). SvD(A) 1928, nr 325, s. 7.

 

Spalt P 1935 band 20, 1954

Webbansvarig