Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRIVATISSIME pri1vatis3ime2 l. priv1-, äv. —400, adv.
Etymologi
[jfr t. privatissime; av lat. privatissime, adv. superl. till privatus (se PRIVAT)]
högst privat (företrädesvis i anv. motsv. PRIVAT e), i största förtrolighet. LoW (1889). Endast högst privatissime våga de icke-kommunistiska studenterna ibland meddela sina lärare, att de (osv.). Karlgren BolsjevRyssl. 342 (1925). — särsk. (†) i adjektivisk anv., i uttr. privatissime lektion, om lektion l. föreläsning som universitetslärare ger för en enda l. ett par lärjungar; jfr PRIVATISSIMUM. Adelsköld Dagsv. 1: 197 (1899).
Ssg: PRIVATISSIME-LEKTION. (†) till privatissime slutet. Leijonhufvud Minnesant. 31 (1836).

 

Spalt P 1909 band 20, 1954

Webbansvarig