Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRIVATISERA pri1vatise4ra l. priv1-, l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[av t. privatisieren, till privat (se PRIVAT). — Jfr PRIVATERA]
1) (†) leva l. värka ss. privatperson l. privatman. Atterbom .., en ung privatiserande ”Lärd i Upsala, försvarar .. ibland Sveriges Skalder en ärofull rang.” JournLTh. 1812, nr 288, s. 2. 2NF (1915).
2) (†) utföra privat uppdrag (för ngn) l. dyl. Hr Archiatern (knotar) derpå, at iag låg hos (lanthushållaren) Ellis, at privatisera för Baron Bielke. PKalm (1748) hos Linné Bref I. 8: 26.
3) (†) leva l. värka ss. privatlärare, ge privatundervisning; äv. i uttr. privatisera med ngn, läsa med ngn. En privatiserande magister. Cygnæus 4: 110 (1848). Backman Reuter Lifv. 1: 38 (1870: med).
4) göra (ngt) till ngt privat, förvandla (ngt) till ett privat företag l. dyl. Tegnér (WB) 6: 138 (1826). Kräva en privatisering av de stats- och kommunalägda företag som äro lämpliga härför. GbgP 1951, nr 82, s. 2.

 

Spalt P 1908 band 20, 1954

Webbansvarig