Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRIVATERA, v. -ade.
Etymologi
[bildning (sannol. närmast samhörig med t. privatier, privatperson) motsv. eng. privateer, v., till privateer, privatperson; ytterst till PRIVAT]
(†) leva ss. privatperson; jfr PRIVATISERA 1. KKD 12: 370 (c. 1750).

 

Spalt P 1907 band 20, 1954

Webbansvarig