Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREVENTERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr eng. prevent, förekomma (ngns önskningar); ytterst till lat. præventus, p. pf. av prævenire, komma före (se PREVENIRE)]
(†) visa (ngn) det tillmötesgåendet (att). Honom (dvs. den svenske viceamiralen) preventerades strax att få vara på det engelska generalamiralsskeppet. VFl. 1915, s. 104 (efter handl. fr. 1693).

 

Spalt P 1814 band 20, 1954

Webbansvarig